Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2009

24. 2. 2010

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

 

MATEŘSKÉHO CENTRA

 

SEDMIKRÁSKA ŽATEC O.S.

 

2009

 

 

 

 Obrazek

 

 

 

 

ÚVODNÍ  SLOVO:

Vážení přátelé,

právě se Vám do rukou dostala výroční zpráva Mateřského centra Sedmikráska Žatec za rok 2009. Ráda bych Vás touto cestou informovala  o naší činnosti v uplynulém roce.

Mateřské centrum Sedmikráska Žatec (dále jen MC) v říjnu 2009 oslavilo první výročí od slavnostního otevření, které všichni máme ještě v plné paměti. Otevření bylo opravdu slavnostní, přišli nás podpořit zástupci města Žatce a spousty jiných organizací působící na Žatecku.

Dovoluji si z hrdostí napsat, že naše Sedmikráska za rok fungování krásně rozkvetla.

V součastné době je provoz MC 5 dní v týdnu v plném rozsahu. Z důvodů velké poptávky jsme museli učinit změnu v pracovní době, 2 dny v týdnu je omezena volná hernička, probíhají zde zájmové kroužky pro děti a jejich rodiče. (více podrobností na str.7,8,9).

Nabídka se stále rozšiřuje a věříme, že vydržíme v tomto trendu i do budoucna.

Všechny plánované aktivity MC na kalendářní rok 2009 probíhaly dle předpokladu. V roce 2009 nebyla zrušena žádná plánovaná akce.

Měsíčně MC navštívilo v průměru 250 rodin. Některé akce jsme rozšířili i na víkendy, abychom umožnili účast i zaměstnaným rodičům.

Jedním z cílů MC je napomáhat rodinám během MD, umožňujeme matkám vyskočit z koloběhu starostí a péče o rodinu – dítě. Maminky na MD se u nás mohou aktivně podílet na fungování MC, některé z nich se staly lektorky zájmových kroužků, je jim umožněno vzdělávání v odborných akreditovaných kurzech. Rodiče mají možnost ZDARMA využívat WI-FI internetové připojení.

Celá naše činnost a úsilí naplňovat naše poslání by však nebylo možné bez finanční a morální podpory našich rodin, státních, nestátních a městských institucí a našich sponzorů ze Žatce a okolí, rodičů.

RÁDA BYCH VŠEM NA TOMTO MÍSTĚ PODĚKOVALA!

Podpory si velmi vážíme. Uvědomujeme si, že bez ní by naše organizace neměla šanci dále rozvíjet svojí činnost. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.

Mé poděkování též patří všem spolupracovníkům MC ( Jitce Hofericové, Monice Duškové, Heleně Šmerákové, Janě Karasové, Dáše Štrossové, Věrce Kunáškové, Zdeňce Soběslavové, Ivaně Benešové, Ivaně Záhořové, Míle Botkové, Radce Dubové, Karle Míkové), které se podílejí na fungování MC a i díky nim nás klienti a instituce stále vyhledávají.

 

Věřím, že i v příštích letech Sedmikráska pokvete pro všechny děti a jejich rodiče.

 

 

 

                              Michaela Hradcová

předseda o.s.

 

 

 

 

JAK JSME ZAČÍNALI:

 

Na začátku vzniku MC Sedmikráska stáli 3 lidé – Michaela Hradcová, Denisa Hradcová, Jana Karasová, které se rozhodly vytvořit společné místo, kde by se mohli rodiče se svými dětmi scházet, pohrát si, něco se naučit a vyměnit zkušenosti. Tou dobou v Žatci

nebylo žádné takové místo.

Město Žatec nás podpořilo v plné míře, a proto nám nic nebránilo 28.července 2008 založit občanské sdružení Sedmikráska Žatec o.s.. V srpnu 2008 jsme převzali klíče od krásných prostor, které nám město Žatec pronajalo a dne 1.10.2008 jsme slavnostně zahájili provoz historicky prvního MC v Žatci.

    V únoru 2009 jsme se stali členy Sítě mateřských center. Hlavní představitelkou Sítě je paní Rút Kolínská, zakladatelka prvního MC  v ČR a nositelka významného mezinárodního ocenění  ŽENA EVROPY, které dostala jako první Češka a to za šíření myšlenky mateřských center.

V prosinci 2009 nás navštívila členka Rady Ústeckého kraje paní Bc.Jana Ryšánková.

 

Obrazek

 

 

 

 

Sedmikráska od prvního dne otevření programově naplnila 5 dní v týdnu.

 

 

 

CÍLE SLUŽEB MC:

 

MC poskytuje své služby ke splnění následujících cílů:

 

aktivní trávení volného času rodičů s dětmi na mateřské dovolené (dále jen MD)

   s ohledem na jejich materiální a sociální situaci;

podpora výchovných dovedností rodičů;

podpora všestranného rozvoje dítěte;

zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi;

prevence sociální izolace rodičů na MD;

aktivní seberealizace (vedení kursů či programů) rodičů na MD;

usnadnění návratu maminek na MD na pracovní trh;

rozvíjení sociálních kontaktů a dovedností našich nejmenších.

 

TYPY SLUŽEB MC:

 

 

Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících typů:

 

Pravidelné výtvarné a pohybové kroužky pro děti do 6 let s rodiči;

Kurzy pro nastávající matky a matky po šestinedělí;

Odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku;

Půjčovna odborné literatury pro rodiče;

Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi;

Rukodělné a tvůrčí kurzy pro matky na MD;

Jazykové kurzy zaměřené na jejich návrat na pracovní trh

Mimořádné akce (výběr): Loutkové divadlo, Karneval, Pohádkový les, Hrajeme si

na…, dopravní soutěž na dopravním hřišti, komunikační dovednosti, jarní a podzimní burza

dětského oblečení a potřeb, havajská diskotéka, oslavy narozenin, Mikulášská besídka, vánoční besídka, Mámo, táto pojď se bát aj.

Hlídání dětí;

Podpora tradic – např. Velikonoce, Vánoce, aj.

 

 

 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI:

 

 

( 1 návštěva = 1 rodina s libovolným počtem dětí)

 

2008       ............................... 180 rodin za měsíc

2009       ............................... 350 rodin za měsíc

 

 

Celkový počet klientů má stoupající tendenci. Údaje byly zpracovány dle evidenční docházkové knihy ( k nahlédnutí v MC).

Obrazek

 

 

 

 

 ČINNOST MC V ROCE 2009:

 

Činnost MC byla realizována v prostorách herny, Nám.Svobody 150,

438 01 Žatec, s provozní dobou:

 

PO - PÁ 9 – 11.30    15 – 17.30 (vyjma svátků)

 

Činnost MC se skládala z pravidelných aktivit pro těhotné, děti, rodiče na mateřské dovolené, pro rodiče a děti a jednorázových akcí, které byly určeny pro širokou veřejnost a dalších služeb mateřského centra, které byly poskytovány dle zájmu cílových skupin.

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO DĚTI

 

A  RODIČE:

 

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT – cvičení s říkankami pro děti od  10 měsíců do 2 let pod vedením Jitky Hofericové, která absolvovala lektorský akreditovaný kurz metodiky cvičení.

Cvičení podporuje psychomotorický vývoj dítěte a vede k radosti z pohybu.

Konalo se každý týden dvakrát s výjimkou letních prázdnin..

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – cvičení pro děti od 3 do 6 let pod vedením

Jitky Hofericové  a Jany Karasové.

Cvičení podporuje vazbu mezi rodičem a dítětem, děti se učí prvním pohybovým aktivitám spojených s říkadly, tanečky. Cvičení podporuje psychomotorický vývoj dítěte, děti se učí kolektivním sportům a to vše hravou formou.

Probíhalo dvakrát týdně s výjimkou letních prázdnin.

BARVÍNCI I. – výtvarný kroužek pro děti od 10m. pod vedením Dáši Štrosové, učitelky anglického jazyka s velkou zručností a fantazií. Je lektorkou kurzů Scrapbookingu.

Děti se zábavnou formou seznamují s výtvarnými technikami, trhaní, stříhání, lepení, patlání aj.

Konalo se jednou týdně s výjimkou letních prázdnin.

Jde o program s vytrvale nejvyšší návštěvností

BARVÍNCI II. – výtvarný kroužek  pro děti od 3 – 6 let. Děti získávají spoustu zkušeností spojených s použitím papíru a výtvarných potřeb. Hravou formou se učí barvy, vždy si odnášejí svůj výrobek.

Konalo se jednou týdně s výjimkou letních prázdnin.

TANEČNÍ KROUŽEK FREEDANCE SEDMIKRÁSKA  I. – taneční kroužek pro děti od 3 – 6let pod vedením Věry a Kateřiny Kunáčkových, studentky Pedagogické fakulty v Praze. Na moderní hudbu se děti učí tančit, vnímat rytmus a zapojit svoji fantazii.

Konalo se jednou týdně s výjimkou letních prázdnin.

TANEČNÍ KROUŽEK FREEDANCE SEDMIKRÁSKA  II. – taneční kroužek pro děti od

6 – 9 let pod vedením Věry a Kateřiny Kunáčkových, studentky Pedagogické fakulty v Praze.

Na moderní hudbu se děti učí tančit, učí se nové taneční prvky, jejiž postupným propojením vzniká taneční sestava.

Konalo se jednou týdně s výjimkou letních prázdnin.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY pod vedením Zdeňky Soběslavové, architektka plná tvůrčích nápadů.

Tvořivé odpoledne pro rodiče s děti. Vyrábělo se vždy podle ročního období a tradic.

Pravidelně dvakrát v měsíci v celém roce.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – nabídka představení od různých prověřených divadelních

společností byla rozmanitá, často jsme využívali i vlastní loutkové divadlo, dobrovolnice vždy secvičily pohádku pro ty nejmenší. Tento program se těší trvale velkému zájmu.

Divadélka nabízíme jednou měsíčně.

 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO

 

RODIČE NA

 

MATEŘSKÉ DOVOLENÉ:

 

 

 

CVIČENÍ NA GYMBALONECH PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY – maminky si na míčích zacvičí, pohoupou a uvolní v rytmu taneční hudby. Smyslem tohoto setkávání je

připravit maminky na přirozený porod plný ženské energie.

Cvičení vede diplomovaná sestra Ivana Záhořová. Tato aktivita je jediná v našem okolí.

Probíhá pravidelně jednou týdně.

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA – Partneři či jednotlivé maminky se díky kurzu lépe připravili na příchod svého dítěte. Kurz vedla diplomovaná sestra Ivana Záhořová

CVIČENÍ NA GYMBALONECH PRO ŽENY – cvičení a posilování pro ženy. Cvičení uvolňuje a zároveň posiluje svalstvo celého těla.

Cvičení vede diplomovaná sestra Ivana Záhořová.

Probíhá pravidelně jednou týdně.

ANGLIČTINA PRO MAMINKY – na základě zájmu maminek na MD jsme uspořádali kurz anglického jazyka pod vedením Radky Dubové. Kurz byl určen pro začátečníky.

Probíhal pravidelně jednou týdně.

VEČERY PRO ŽENY - relaxace, nevázané povídání a chuť něco nového se

dozvědět, večer plný tvoření – to bylo cílem večerů pro ženy.

Probíhal pravidelně jednou měsíčně a byl velký zájem.

ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ PRO VŠECHNY TVOŘIVÉ - tradiční i neobvyklé ozdobení

věnců, květináčů či jiné aranžmá pod vedením Zdeňky Soběslavové.

Probíhal vždy podle ročního období.

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ – kurz určený pro rodiče, kteří chtějí svým pohlazením prohlubovat cit mezi rodičem a dítětem, léčit. Kurz probíhá cyklicky – 1 týdně po dobu tří týdnů.

Kurzů se zúčastnilo 20 rodičů se svými dětmi.

 

 

JEDNORÁZOVÉ AKCE PRO CELOU

 

RODINU:

 

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – celorepublikový projekt na podporu čtení dětem z knížky, aspoň 20 minut denně. Tuto akci podpořilo spoustu známých lidí ze Žatecka, např. místostarosta Žatce p. Aleš Kassal, místostarosta Nového Sedla p. Milan Hořejší, novinářka Žateckých novin p. Jitka Hodasová aj. Děkujeme!!!

VELKÉ – MALÉ ZÁVODĚNÍ – závody pro tatínky a děti ve spolupráci s Obchodní akademií Žatec. Této akce se zúčastnilo 45 tatínků s dětmi.

ORIGAMI – tvoření z papíru pod vedením japonské učitelky origami.

Tato akce byla ojedinělá s velkou návštěvností.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ – burza proběhla dvakrát v roce na jaře a podzim.

Možnost pro rodiče, jak prodat či koupit oblečení a pomůcky pro děti.

MAŠKAŘENÍ – odpoledne plné masek, smíchu a dovádění.

Pro velký zájem vždy dvakrát do roka.

VELIKONOČNÍ JARMARK – ve spolupráci s městem Žatec krásný den na žateckém náměstí, kde jsme vystavovali výrobky MC a poskytli dětem možnost přímo na náměstí výtvarně tvořit.

MÁJOVÝ POCHOD – krásný pochod podél řeky Ohře plný soutěží. Krásné počasí, bezvadná atmosféra zakončená opékáním buřtů a rozdáním medailí pro všechny účastníky.

Zúčastnilo se 70 rodin za Žatecka.

MÁMO, TÁTO POJĎ SE BÁT – stezka odvahy v městském parku plná hodných strašidel.

I když byla veliká zima, akce měla obrovský úspěch.

Zúčastnilo se 90 rodin ze Žatecka.

POHÁDKOVÝ LES – les plný pohádkových postav na téma – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.

Na každém stanovišti na děti čekalo překvapení v podobě pohádkové bytosti, soutěže a dárečků. Na závěr společné posezení u ohně s dobrotami.

Zúčastnilo se 95 dětí s rodiči.

HAWAJSKÁ DISCOTÉKA – v zimním období akce plná palem, tepla a květin.

Milé odpoledne v naší herničce. Akce se zúčastnilo 55 rodin.

DRAKIÁDA – ve spolupráci letiště v Žatci jsme mohli již podruhé uspořádat drakiádu na letišti, kde nám program obohatili modeláři pouštěním svých modelů. Na závěr jsme opekli buřtíky a dali si teplý čaj. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – odpoledne s čertem a Mikulášem. Protože nechceme děti strašit, přišel k nám anděl, Mikuláš a místo velkého čerta čertí kluk.

Pro velký úspěch jsme besídku provedli 2krát.

Zúčastnilo se 120 dětí s rodiči.

VÁNOČNÍ BESÍDKA – vánoční nálada, koledy, stromeček a dárečky. Besídka určená pouze členům MC jako poděkování. Besídku obohatilo vystoupení taneční skupiny FREEDANCE Sedmikráska a cvičení rodičů s dětmi.

 

 

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MC

 

SEDMIKRÁSKA 2009

 

 

 

 

PŘEHLED VŠECH PŘÍJMŮ ZA ROK 2009

 

PROVOZNÍ A PROJEKTOVÉ DOTACE:  2009

 

Město Žatec                                                                 125.000.-Kč

Úřad práce                                                                     23.429.-Kč

 

CELKEM                                        148.429.-Kč

 

 

SPONZORSKÉ FINANČNÍ DARY: 2009

 

H – obaly s.r.o.                                                               10.000.-Kč

CATE s.r.o.                                                                      5.000.-Kč

MUDr. Josef Beneš                                                         1.000.-Kč

Obec Nové Sedlo                                                             1.500.-Kč

H – obaly s.r.o.                                                                 1.000.-Kč

 

CELKEM                                         18.500.-Kč

 

PŘÍJMY OD UŽIVATELŮ: 2009

 

prodej služeb:

(jarmark, karneval, kurzy AJ, vstupné,

poplatky za kroužky,

vstupné za divadelní představení)                                  107.122.-Kč

účastnické poplatky                                                        14.000.-Kč

 

Přeplatky                                                                          1.205.-Kč

 

CELKEM                                           123.327.-Kč

 

 

PŘÍJMY CELKEM ZA ROK                        290.256.-Kč

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED VŠECH VÝDAJŮ : 2009

 

Vybavení mc                                                           58.658.-Kč

Služby                                                                     92.113.-Kč

Nákup občerstvení                                                 37.475.-Kč

Splátka kávovar                                                     10. 500.-Kč.

Čistící prostředky                                                     4.296.-Kč

Kancelářské potřeby                                                 9.770.-Kč

Materiál na tvoření                                                   5.397.-Kč

Provozní režie - občerstvení                                     2.066.-Kč

Sociální pojištění zaměstnanců                                  5.351.-Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanců                              2.765.-Kč

Mzdové náklady                                                       18.029.-Kč

Dohody o PP mzda                                                   32.722.-Kč

Daň 15%                                                                    5.999.-Kč

Daň srážková                                                                 - 0.-Kč

 

VÝDAJE CELKEM ZA ROK                       285.141.-Kč

 

 

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ

 

Příjmy celkem za rok 2009                       290.256.-Kč

 

Výdaje za rok 2009                               285.141.-Kč

 

ZISK ZA ROK ČINÍ                                 5.115.-Kč

 

 

 

 

 

 V ROCE 2009 NÁS PODPOŘILI:

 

 

Město Žatec, Úřad práce Louny, Obec Nové Sedlo,

CATE s.r.o, GRAPE AS s.r.o., H – obaly s.r.o., MUDr. Josef Beneš,

p.Jaroslava Plešnerová, manželé Duškovi, manželé Šmerákovi, p. Petra Plečindová, p.Bedřich Zázvorka

 

 

 

DÁLE  DĚKUJEME:

 

 

-  NAŠIM RODINÁM ZA TRPĚLIVOST

   -  městu  Žatec za vstřícnou spolupráci

        a podporu našich aktivit

-        všem našim sponzorům a dárcům

-        f.GRAPE SC a.s. za internetové WI-FI připojení zdarma

-        Žateckým novinám, Žateckému týdeníku, televizi TV OK plus

-        Mateřským školám za propagaci programu, podílení se na aktivitách v MC

-        Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb, bez jehož pomoci, by nebylo možné naše MC tak rychle uvést do provozu

-        Všem rodičům za jejich podporu

-        Všem aktivním maminkám a vedoucím kroužků za profesionální přístup

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

ADRESA:

Mateřské centrum Sedmikráska Žatec o.s.

Nám. Svobody 150

438 01 Žatec

TELEFON:

776 322 176

 

PROVOZNÍ DOBA:

Po – Pá 9 – 11.30  15 – 17.30

A dále dle aktuálního programu i soboty a neděle a akce venku.

WEB:

www.mc-sedmikraska-zatec.estranky.cz

EMAIL:

mcsedmikraska@seznam.cz

DATUM A ČÍSLO REGISTRACE:

23.7.2008  VS/1-1/72349/08-R

BAKOVNÍ SPOJENÍ, ČÍSLO ÚČTU:

Komerční banka, 43-2754630227/0100