Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sedmikráska v roce 2008

26. 1. 2009

VÝROČNÍ  ZPRÁVA   2008

 

MATEŘSKÉHO CENTRA

 

SEDMIKRÁSKA o.s.

 

Obrazek

 

Mateřské centrum Sedmikráska Žatec o.s.

 

 

Svatováclavská 1931, 438 01 Žatec

 

 

e-mail: mcsedmikraska@seznam.cz

 

 

https://mc-sedmikraska-zatec.estranky.cz

 

 

tel. 776 322 176,  607 730 372

 

 

IČ: 22 72 87 83

 

 

č.ú. 43- 275 46 30 227/ 0100

 

 

 

 

O NÁS

 

1.října 2008 jsme slavnostně otevřeli

 

historicky první Mateřské centrum v Žatci.

 

V krásných prostorách, které nám za snížené

 

nájemné poskytlo město Žatec, jsme  vytvořili

 

zajímavou a pestrou nabídku služeb rodinám

 

v našem regionu, která je stále více ceněná

 

 

a vyhledávaná. Aktivně spolupracujeme

 

s městem Žatec – p.místostarosta Aleš Kassal

 

se aktivně zapojil do projektu Celé Česko čte

 

dětem, f. Selli – projekt pro vzdělávání matek

 

na MD, stali jsme se členy pracovní skupiny

 

Komunitního plánování sociálních služeb pro

 

region Žatecko. Zajistili jsme rodičům přístup

 

na internet v prostorách MC.

 

 

I když jsme teprve v začátcích, určitě jsme

 

dokázali, že umíme naši Sedmikrásku naplnit

 

smysluplnou a potřebnou činností, kterou

 

s velkým zájmem a nadšením navštěvují rodiče i

 

jejich děti. Přibližně jde o 50 rodičů + jejich

 

děti. Největší odměnou pro nás je plné centrum

 

spokojených rodičů a veselých dětí, kterým se

 

mnohdy z našeho centra ani nechce odejít

 

domů.

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

KDO A JAK O SEDMIKRÁSKU

 

PEČUJE

 

 

  O hladký a pohodový provoz MC Sedmikráska 

 

se stará občanské sdružení Sedmikráska Žatec

 

o.s..

  

   Členem tohoto sdružení se může stát každý,

 

kdo souhlasí s naší myšlenkou o fungování MC,

 

stačí vyplnit přihlášku, zaplatit členský

 

poplatek 500.-Kč/rok.

  

Finanční prostředky získáváme z členských

 

příspěvků, ze vstupného (čl.15.-nečl.30.-Kč),

 

 

z kroužků (30.-Kč).

  

    Na základě námi vyplněných žádostí, jsme

 

získali dotaci na zařízení herní části od

 

Hejtmana  Ústeckého kraje, finanční částkou

 

na vybavení mc přispělo město Žatec a firmy 

 

ze Žatecka.

 

 

    Maminky i vedoucí kroužků pracují

 

dobrovolně bez nároku na finanční odměnu.

 

   Nejvíce finančních prostředků potřebujeme

 

na nájemné,energie a vodu.

Obrazek

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ MAMINEK ZE

 

SEDMIKRÁSKY

 

Tříčlenný výbor o.s. – Michaela Hradcová,

 

Jana Karasová, Denisa Hradcová

                                 

Koordinátorka m.c. -  Michaela Hradcová

 

 

Asistentka -              Jana Karasová

 

 

www stránky -           Denisa Hradcová

 

Vedoucí kroužků:    

 

 

Cviční rodičů s dětmi – Jana Karasová,

 

Jitka Hofericová

 

 

Muzicírování – Pavlína Mráčková,

 

Michaela Hradcová,

 

 

Šikovné ručičky – Kamila Kuderová

 

 

Ruční práce pro maminky – Zdeňka Soběslavová

 

 

Angličtina pro rodiče – Radka Dubová

 

 

TÝDEN V SEDMIKRÁSCE

 

 

Pondělí: Šikovné ručičky

 

 

Úterý: cvičení rodičů s dětmi

 

 

Středa: různé akce v MC

 

 

Čtvrtek: cvičení rodičů s dětmi

 

 

Pátek: Angličtina pro rodiče

 

PROBĚHLO V ROCE 2008

 

 

Pravidelné kurzy

 

Cvičení rodičů s dětmi

 

 

Šikovné ručičky

 

 

Angličtina pro dospělé

 

Akce v MC Sedmikráska      v závorce počet členů/nečlenů

                                                                   

                                                                        Počítáni jen rodiče

 

 

1.10.   Slavnostní otevření MC Sedmikráska

 

 

15.10. Tiskáme dlaně – děti nám vyzdobily bar svými dlaněmi (4 / 14)

 

 

29.10. Drakiáda  ( 12/17)

 

 

5.11.    Hrátky s papírovými tácky ( 4/5)

 

 

10.11.  reklamní akce f.Oriflame (8/6)

 

 

12.11.  Maškarní bál (25/12)

 

 

20.11. odpoledne s Českou pojišťovnou ( 7/9)

 

 

17.12.  vánoční besídka ( 38dosp. 59dětí)

 

 

20.12.  divadlo pro dospělé ( 12)

 

 

1.12.   projekt Celé Česko čte dětem (9/8)

 

 

3.12.   Mikulášská  (28dosp./45dětí)

 

 

4.12.   Mikulášská  (20dosp./39dětí)

 

 

15.12.  zdobíme vánoční stromeček  (6/3)

 

 

 

Tvořili jsme

 

20.10. podzimní výzdoba ze sádry (5/6)

 

 

3.11.   létající balon – výzdoba  ( 7/1)

 

 

10.11.  pleteme košík  (6/1)

 

 

19.11.  výroba adventního věnce  (12/2)

 

 

24.11.  vánoční andílci ( 6/2)

 

 

26.11.  výroba adventního věnce (10/8)

 

 

8.12.    zdobíme perníčky

 

10.12.   výroba ozdob na vánoční stromeček ( 5/7)

 

 

VEČERY PRO MAMINKY

 

 

11.11.       Malujeme na trička + savování  (7)

 

 

13.11.      Večer na téma – ZDRAVÁ VÝŽIVA s p.Hokrovou (6)

 

 

9.12.         Vyrábíme šperky z korálků  (4)

 

HOSPODAŘENÍ  V ROCE  2008

 

 

PŘÍJMY:

 

 

Dotace                                 80 000.- Kč

 

 

Sponzoři                              50 000.- Kč

 

 

Členské poplatky                  14 500.- Kč

 

 

Dobrovolné příspěvky            12 675.-Kč

 

 

Občerstvení  (hrubý zisk)     30 517.-Kč

 

 

 

 

VÝDAJE:

 

Vybavení mc                           117 641.-Kč

 

 

Služby                                    22 000.-Kč

 

 

Ostatní náklady                      16 364.-Kč

 

 

Nákup občerstvení                 15 003.-Kč

 

 

Nákup káva                               9 311.-Kč

 

 

Splátka kávovar                       4 500.-Kč

 

 

 

Stav k 31.12.2008

 

 

Pokladna              1936.-Kč

 

 

Banka                   937.-Kč

 

 

V roce  2008  nás podpořili:

 

 

Město Žatec, fond Hejtmana Ústeckého kraje,

 

Žatecká teplárenská, Lesy ČR s.p.,

 

Model Obaly a.s., H-obaly s.r.o., Generali –

 

p.Vladimír Vaněček, manželé Hanelovi,

 

 

p.Andrea Matejová

 

 

Gardina Home Decor  CR,s.r.o., Optik-Jana

 

Milfaitová, drogerie-M.Lindner,

 

 

Papírnictví - Hassman, p.Petr Vrána, lékárna

 

Dr.Max,

 

 

 

DÁLE  DĚKUJEME:

 

 

 

-        městu  Žatec za vstřícnou spolupráci a

 

    podporu našich aktivit

 

 

-        všem našim sponzorům a dárcům

 

 

-        Žateckým novinám, Žateckému týdeníku,

 

     televizi TV OK plus

 

 

-        Mateřským školám za propagaci programu,

 

    podílení se na aktivitách v MC

 

 

-        Výboru pro komunitní plánování sociálních

 

    služeb, bez jehož pomoci, by nebylo možné

 

    naše MC tak rychle uvést do provozu

 

 

-        Všem rodičům za jejich podporu

 

 

-        Všem aktivním maminkám a vedoucím  

 

    kroužků za profesionální přístup

 

 

-        Našim rodinám za trpělivost

 

 

DĚKUJEME  VŠEM, KTEŘÍ SE

 

SNAŽÍ PODPOROVAT NAŠE

 

MATEŘSKÉ CENTRUM

 

SEDMIKRÁSKA!!!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek