Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z valné hromady 1.4.2009

21. 7. 2009

Zápis z valné hromady členů MC Sedmikráska

 

 

 

Termín konání valné hromady: 1. 4. 2009 od 18:00 h

Místo konání: prostory MC (mateřského centra)

 

Program schůze:

 1. prezence přítomných členek
 2. úvodní slovo
 3. stanovení pravidel placení aktivit MC
 4. nové podněty včetně návrhů na zajištění činnosti MC
 5. výroční zpráva 2008
 6. budoucnost financování MC
 7. hlasování

 

 

 1. Úvodní slovo

 

Po prezenci členek MC byly všechny přítomné uvítány pí M. Hradcovou a pí J. Karasovou, které celý chod MC zajišťují po organizační, personální ale i finanční stránce.
V roce 2008 MC Sedmikráska úspěšně vstoupilo do celorepublikové sítě mateřských center. V roce 2008 bylo zaregistrováno 38 členů MC.

 

 1. Pravidla placení a nový ceník pro rok 2009

Při zahájení činnosti MC byl stanoven ceník, který s sebou přinesl mnoho problémů během každodenního provozu MC. Především jeho nedostatečná prezentace a vymáhání přinesly v reálu mnoho zbytečných diskusí s některými nespokojenými maminkami a v některých případech nebyla účast dětí na programu MC ze strany doprovodu dítěte zaplacena vůbec. Proto byly na valné hromadě definovány tyto kategorie ceníku MC pro rok 2009:

a)      členský příspěvek – 500,- Kč / rok / rodina

b)      volná hernazvýšení poplatku. 20,- Kč / rodina – člen nebo 40,- Kč / rodina – nečlen.

c)      cvičení dětí s rodiči – tento kroužek se časově posune na konec dopoledního nebo odpoledního programu, tak aby byla jednoznačně odlišitelná účast dítěte na „volné herně“ nebo na kroužku cvičení.

Cena kroužku: 30,- Kč / lekce / 1 dítě

Doba kroužku je 45 min a četnost kroužku bude vždy upřesněna v měsíčním programu MC.

Vysvětlení: v případě příchodu před kroužkem např. na začátku odpoledního programu, bude zaplacena také cena „volné herny“ tj. 20,- Kč / rodina člen nebo 40,- Kč / rodina nečlen + cena kroužku 30,- Kč / 1 dítě.

d)      výtvarný kroužekNOVINKA – od 9/2009 povede p.Kateřina Dobruská. Budou dvě části. První pro děti do 4 let s doprovodem, délka trvání kroužku 30 min, maximální počet 10 dětí. Na tento kroužek bude časově navazovat kroužek pro děti nad 4 roky bez doprovodu, délka trvání kroužku 45 min, maximální počet 8 dětí.  Tento druhý kroužek bude realizován v samostatné místnosti MC, tak aby nebyla narušena „volná herna“.

Cena kroužku: 30,- Kč / lekce / 1 dítě

e)      divadelní představení – 40,- Kč / rodina. V ceně odpoledne je zahrnuta také cena „volné herny“.

f)        mimořádné akce (mikulášská, vánoční besídka, maškarní ples) – vstupné bude vybíráno před vstupem do MC prostřednictvím pověřené pokladní. Výše vstupného bude stanovena dle aktuálních cen a typu akce. MC bude informovat, z čeho se cena skládá. Vstupné je nevratné ale přenositelné na jinou osobu.

g)      akce pouze pro členy – vstupné bude vždy zdarma.

 

Na kroužky budou prodávány permanentky, které zvýhodní jednotkovou cenu kroužku.

 

 1. Nové podněty včetně návrhů na zajištění činnosti MC

·        V roce 2009 je připravována zvýšená propagace MC (budou vyvěšeny plakáty a na náměstí bude umístěna orientační cedule).

·        Návrh na umístění inzerce na nástěnce MC u vchodu (nákup X prodej) – cena inzerce byla stanovena 10,- Kč / 1 ks / 1 měs.

·        Plánované novinky:

o       kurz masáže kojenců vč. masáží pro maminky (počet účastníků bude omezen a předběžné termíny konání budou uvolněná dopoledne v úterý a ve čtvrtek).

o       Od 9/2009 bude zahájena angličtina pro děti.

o       Od 9/2009 bude zahájena němčina pro dospělé.

 

 1. Výroční zpráva 2008

Je zveřejněna na webových stránkách MC (/clanky/vyrocni-zprava-2008/sedmikraska-v-roce-2008).

 

 1. Budoucnost financování MC

a)      Největší finanční podpora MC plyne z MÚ Žatec, především díky příslibu z programu komunitního plánování.

b)      Představitelky MC si samostatně připravují žádosti na čerpání vyhlášených dotací z různých institucí.

c)      V roce 2009 bohužel nebyl zajištěn doposud žádný finanční sponzorský dar od soukromých firem.

 

 1. Hlasování

Na závěr valné hromady bylo provedeno hlasování o projednávaných návrzích a změnách. Všechny projednávané body byly přijaty se 100%-ním souhlasem všech přítomných členek. Přijaté změny v ceníku MC nabývají platnosti od 6. dubna 2009.

 

 

Zápis provedl: Radka Dubová