Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád Mateřského centra Sedmikráska Žatec o.s.

6. 8. 2008

PROVOZNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉHO CENTRA „SEDMIKRÁSKA“ o.s.

 

          Otevírací doba:  Po - Pá   9:00  -  11:30

                         Po - Čt   15:00 -  17:30

 

1.       Každý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí službě vstupné v hodnotě 40,- nebo 20- Kč (viz. ceník) za dospělého. Děti mají vstup zdarma. Vstupné platí na celý den. Děti mohou do MC pouze v doprovodu dospělé osoby..

2.       V celém areálu MC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.

3.       Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.

4.       Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.

5.       Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození MC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

6.       Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie !

7.       Do MC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.

8.       Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v MC.

9.       Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití - platí pro děti i rodiče.

10.   Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých stolech a parapetech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.

11.   Do kuchyňky mají přístup pouze služební maminky. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na službu.

12.   Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.

13.   Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.

14.   Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.

15.   Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení tzv. služební maminky, která nese zodpovědnost za provoz MC. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.     
Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemný pobyt v našem MC!